Důlní měřictví

Při studiu tohoto oboru se budeš v teoretické i praktické rovině věnovat vytyčování podzemních a povrchových důlních objektů, zjišťování objemů ložiskových zásob a jejich zakreslování do map. Získáš znalosti o tvorbě mapové dokumentace a budování důlní měřičské sítě a jejím využití pro podzemní stavby. Tvým úkolem bude také zajistit, aby horníci ložisko vytěžili co nejefektivněji, ale zároveň bezpečně a s ohledem na geologické podmínky či státem dané těžební limity. V profesi se setkáš nejen s doly, důlní stavbou může být i silniční tunel, vojenský bunkr nebo podzemní sklad ropy či plynu.


Bc.

Důlní měřictví

Ing.
Důlní měřictví
Ph.D.

Důlní měřictví a geodézie

Job.
Severočeské doly, a.s.
OKD, a.s.
GISStavinvex, a.s.
SŽDC
a tuny dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít