Environmentální biotechnologie

Obor Environmentální biotechnologie se zabývá aplikací moderních biotechnologií v průmyslu a jejich vlivem na životní prostředí. Naučíš se využívat mikroorganismy v moderních průmyslových technologiích a porozumíš jejich úloze při tvorbě a ochraně životního prostředí. Cizí ti nebudou ani moderní postupy k získávání a zpracování nerostných surovin, čištění odpadních vod a starých ekologických zátěží. Většina předmětů má přírodovědný charakter, stěžejní jsou mikrobiologie, biotechnologie, mineralogie, environmentální informatika nebo ochrana životního prostředí. Po dokončení studia budeš odborníkem na technologie bioprocesů spojených s úpravou nerostných surovin a ochranou životního prostředí. Tvým polem působnosti se může stát laboratoř výzkumného centra, biotechnologická či farmaceutická společnost nebo veřejná správa v oblasti životního prostředí. Ačkoli je obor pouze bakalářský, v magisterském studiu můžeš navázat minerálními biotechnologiemi nebo jiným environmentálně zaměřeným oborem.


Bc.

Environmentální biotechnologie

Ing.
Minerální biotechnologie
Ph.D.

Úpravnictví
Ochrana životního prostředí v průmyslu

Job.
Výzkumné ústavy
Čistírny odpadních vod
Průmyslové podniky
a mraky dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít