Environmentální inženýrství

Studium Environmentálního inženýrství propojuje přírodovědné, technické i technologické obory. Setkáš se jak se základy matematiky, fyziky, chemie nebo biologie, tak především s předměty zaměřenými na péči o krajinu a šetrné využívání přírodních zdrojů. Důraz vyučující kladou na ochranu i tvorbu krajiny a přírody v podmínkách udržitelného rozvoje. Během studia se seznámíš také s ekonomickými a právními aspekty životního prostředí. Uplatnění najdeš v podstatě na všech pozicích, jež mají co do činění s ochranou životního prostředí. V profesi se budeš věnovat například rekultivacím, ochraně přírody a krajiny, ochraně vod a půd nebo monitoringu stavu životního prostředí. Ačkoli po dokončení studia odejdeš s titulem bakalář, navázat můžeš na inženýrských a později doktorských oborech orientovaných na ochranu životního prostředí.


Bc.

Environmentální inženýrství

Ing.
Environmentální inženýrství
Ph.D.

Ochrana životního prostředí v průmyslu

Job.
Státní a veřejná správa
Průmyslové podniky
a mraky dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít