Geoinformatika

Geoinformatika, jak už název napovídá, propojuje dvě zdánlivě vzdálená vědní odvětví, a sice geografii a informatiku. Po dokončení studia se staneš odborníkem na získávání a zpracování digitálních geografických údajů a porozumíš globálním polohovým a navigačním systémům, jejichž nejznámějšího zástupce znáš pod zkratkou GPS. Cizí ti nebudou ani geografické informační systémy (GIS) nebo problematika snímání Země z družic (DPZ). Obor Geoinformatika tě naučí s moderními aplikacemi nejen pracovat, ale také je samostatně vyvíjet. Výstupy prostorových a jiných analýz budeš umět prezentovat v mapách i na webu. Po získání titulu se ti otevřou dveře nejen do státní správy, ale především do soukromého sektoru na pozice, jako je vývojář webových mapových aplikací, databázový specialista, správce komunikačních a informačních technologií nebo expert na sběr a distribuci geodat.


Bc.

Geoinformatika

Ing.
Geoinformatika
Ph.D.

Geoinformatika

Job.
T-Mapy
Tieto
Intergraph
ČHMÚ
a tuny dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít