Geologické inženýrství

Při studiu geologického inženýrství se setkáš jak s přírodovědnými a technickými předměty, tak i nezbytnou praxí. Během výuky se naučíš navrhovat, provádět, ale i řídit a vyhodnocovat nejrůznější geologické práce v terénu i laboratoři. Jako absolvent budeš schopen samostatně analyzovat geologicko-technické problémy a také posuzovat a hodnotit ekonomické i ekologické aspekty hornické, geologické a průmyslové činnosti. Po dokončení studia se staneš odborníkem na aplikovanou i inženýrskou geologii, ochranu a využívání vod i zemského tepla. Uplatnění najdeš například v geologických průzkumných a těžebních organizacích, ve stavebnictví, státní správě nebo jako specialista na neživou přírodu a využívání surovinových zdrojů v řadě oblastí průmyslu i služeb.


Bc.

Geologické inženýrství

Ing.
Geologické inženýrství
Ph.D.

Geologické inženýrství

Job.
MND Hodonín
Green Gas DPB
RWE
ARCADIS
a tuny dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít