Geovědní a montánní turismus

Pod oborem Geovědní a montánní turismus se skrývá snaha uspokojit jeden z trendů poslední doby, a sice orientaci turismu na neživou přírodu a industriální památky. Většina současných studijních oborů se zaměřuje pouze na ekonomiku cestovního ruchu. Po absolvování oboru Geovědní a montánní turismus budeš jako specialista na neživou přírodu, využívání surovinových zdrojů a industriální památky schopen zaplnit mezeru na pracovním trhu. Ačkoli je obor pouze bakalářský, navázat můžeš v magisterském studiu například geologického inženýrství.


Bc.

Geovědní a montánní turismus

Ing.
Geologické inženýrství
Ph.D.

Geologické inženýrství

Job.

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít