Inženýrská geodézie

Jako student oboru Inženýrská geodézie se budeš zabývat zaměřováním povrchu zemského, tvorbou map a mapovým dílem České republiky. Čeká tě měření geodetických veličin, seznámení se se základními metodami určování polohy a výšky bodů i základními pojmy z teorie chyb. K tvorbě mapových dokumentací a vyhodnocení naměřených hodnot je ti k dispozici nejnovější IT technika. Geodetické měření ti poskytne komplexní představu o rozměrech a umístění staveb v terénu na základě určitého projektu. Jako inženýr-geodet budeš také posuzovat správnost provádění staveb a zpracování jejich geodetické dokumentace. Abys byl později v praxi připraven úplně na vše, setkáš se také s právními a ekonomickými aspekty činnosti geodeta.


Bc.

Inženýrská geodezie

Ing.
Inženýrská geodézie
Ph.D.

Důlní měřictví a geodézie

Job.
ČUZK
SŽDC
Gis-stavinvex, a.s.
ARGUS GEO systém
a tuny dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít