Technologie a hospodaření s vodou

Díky oboru Technologie a hospodaření s vodou porozumíš chemickým, fyzikálně-chemickým i technologickým procesům využívaným při úpravě vody na vodu pitnou. Zabývat se budeš také problematikou hygienického zabezpečení, čištění odpadních vod a zpracování kalů. V neposlední řadě se seznámíš se základy vodního hospodářství, projektování vodohospodářských zařízení nebo hydrologie a klimatologie. Naučíš se také pečovat o vodní toky. Kromě fyziky a chemie se navíc během studia setkáš například s kurzy výpočetní techniky. Uplatnění po dokončení tohoto oboru je poměrně široké. Pokud tě během studia zaujme spíše ona “technologická část”, mohla by tě bavit například práce vodohospodáře neboli odborníka na úpravu a čištění průmyslových odpadních vod. Zaměření na část studia “hospodaření s vodou” tě připraví na práci ve všech typech vodohospodářských podniků a institucí.


Bc.

Technologie a hospodaření s vodou

Ing.
Technologie a hospodaření s vodou
Ph.D.

Úpravnictví
Ochrana životního prostředí v průmyslu

Job.
SmVaK Ostrava, a.s.
OVaK
Čistírny odpadních vod
Úpravny vody
a moře dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít