Těžba nerostných surovin a jejich využívání

Pod názvem oboru „Těžba nerostných surovin a jejich využívání“ se nic záhadného neskrývá. Absolvováním se stáváš odborníkem na povrchovou i hlubinnou těžbu a zpracování surovin. Možnosti uplatnění po dokončení studia jsou pestré – od pozic v surovinovém průmyslu přes oblast stavebnictví až po profese spojené s bezpečností práce nebo zahlazováním následků těžby. Otevřou se ti dveře také do státní správy. Institut hornického inženýrství a bezpečnosti neusnul na vavřínech a předměty přizpůsobil změnám, jež hornictví v posledních letech zaznamenalo. Vzhledem ke klesající těžbě uhlí se při studiu setkáš zejména s kurzy zaměřenými na těžbu neuhelných a stavebních nerostných surovin, jako jsou například zlato, lehké kovy, železné rudy, žula nebo uran.


Bc.

Těžba nerostných surovin a jejich využívání

Ing.
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Ph.D.

Hornictví a hornická geomechanika

Job.
Austin Detonátor, s.r.o.
Severní energetická, a.s.
Českomoravský štěrk, a.s.
a tuny dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít