Úprava surovin a recyklace

Jak už název oboru napovídá, naučíš se technologiím úpravy surovin a budeš tak zajišťovat, aby byly připraveny k dalšímu zpracování. Environmentálně zaměřená složka oboru se pak věnuje technikám efektivního znovuvyužití surovin. Uplatnění najdeš jako řídící pracovník nebo technolog v podnicích zabývajících se těžbou, zpracováním, úpravou a využitím nerostných i sekundárních surovin. Obor Úprava surovin a recyklace je jedinečný tím, že jej můžeš studovat pouze na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO.


Bc.

Úprava surovin a recyklace

Ing.
Úprava surovin a recyklace
Ph.D.

Úpravnictví
Hornictví a hornická geomechanika

Job.
EUROVIA a.s.
TSR Czech republic
ArcelorMittal
a tuny dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít