Zpracování a zneškodňování odpadů

Jako student tohoto oboru se seznámíš se základními procesy využívanými v odpadovém hospodářství. Naučíš se tak efektivně a zodpovědně nakládat s odpadem. Po dokončení studia se vyznáš nejen ve vlastnostech jednotlivých druhů odpadů a chemii či fyzice, ale budeš se orientovat také v legislativních záležitostech odpadového hospodářství. Uplatníš se proto například ve veřejné správě nebo kontrolních orgánech. Při hledání práce se v budoucnu můžeš zajímat také o pozice odpadového hospodáře nebo technologa v zařízeních pro nakládání s odpady.


Bc.

Zpracování a zneškodňování odpadů

Ing.
Zpracování a zneškodňování odpadů
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
Ph.D.

Úpravnictví
Ochrana životního prostředí v průmyslu

Job.
Průmyslové podniky
Komunální sféra
Kontrolní orgány
a tuny dalších

Jdeš s námi k jádru věci?

podej přihlášku
zavřít