Důlní měřictví

Důlní měřictví

Nezajímá nás jak, proč nebo kdy. My se ptáme kde. Kde se bude kopat, kde postavit stožáry nebo kde vyhloubit vrt.  A proto zaměřujeme, vytyčujeme a tvoříme mapy, bez nichž jsou důlní stroje ztracené. Pokud se rozhodneš pro tenhle obor, naučíme tě to taky.

Naučíme tě mapovat prostory pod zemí i na povrchu, zjišťovat objem ložiskových zásob a zakreslovat je do map. Staneš se expertem, bez něhož se neobejde provoz dolů či lomů ani stavba tunelu, bunkru nebo podzemního skladu surovin.

Důlní měřictví základní informace Prezenční bakalářské studium
průměrný
nástupní
plat:
41 000 Kč
typické
předměty:
MECHANIKA HORNIN A ZEMIN
MINERALOGIE A PETROGRAFIE
GEODÉZIE
LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
RAŽENÍ A TRHACÍ PRÁCE
budou tě
poptávat firmy
jako:
Metrostav
Subterra
Severočeské doly
OKD
Eurovia
Exact Contol Systém
ČBÚ
a spousty dalších

Pojď k jádru věci

Podej přihlášku