Environmentální inženýrství

Environmentální inženýrství

Pro všechny zaryté ochránce životního prostředí máme skvělou zprávu: můžete se tím i živit. Naše krajina potřebuje péči a lidí, kterým by na ní záleželo, je jako šafránu. Při studiu environmentálního inženýrství narazíš na odborné předměty zaměřené na ochranu a tvorbu krajiny či šetrné využívání přírodních zdrojů.

Seznámíš se také s ekonomickými a právními aspekty ochrany životního prostředí. V profesním životě se zaměříš na ochranu přírody a krajiny, rekultivace, ochranu vod a půd nebo monitoring stavu životního prostředí.

Environmentální inženýrství základní informace Prezenční bakalářské studium
průměrný
nástupní
plat:
35 000 Kč
typické
předměty:
PREVENTIVNÍ TECHNIKY A ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT
ENVIRONMENTÁLNÍ GEOCHEMIE
OCHRANA OVZDUŠÍ
GEOBOTANIKA
OCEŇOVÁNÍ ANTROPOGENNÍCH VLIVŮ
budou tě
poptávat firmy
jako:
Odbory životního prostředí
ASENTAL
MŽP
UNIGEO
Agentura ochrany přírody a krajiny
ČIŽP
a spousty dalších

Pojď k jádru věci

Podej přihlášku