Geologické inženýrství

Geologické inženýrství

Jak zadržet vodu v krajině? Jak se starat o její zásoby na Zemi? A kde hledat nové suroviny? Tyhle a spoustu dalších otázek si budeš klást dnes a denně, pokud se dáš na geologické inženýrství. Čeká tě kombinace přírodovědných a technických předmětů, teorie na přednáškách i praxe v terénu a laboratoři.

Brzy zvládneš navrhnout i provést nejrůznější geologické práce a zhodnotit ekologické dopady průmyslové činnosti. Dozvíš se, jak se těží uhlovodíky a skladuje plyn pod zemí. Práci pak najdeš v průzkumných a těžebních organizacích, stavebnictví či státní správě. Uplatníš se i jako specialista na neživou přírodu a využívání surovinových zdrojů v řadě oblastí průmyslu a služeb.

Geologické inženýrství základní informace Prezenční i kombinované bakalářské studium
průměrný
nástupní
plat:
47 000 Kč
typické
předměty:
MINERALOGIE
PALEONTOLOGIE
NAUKA O ZEMI
GEOCHEMIE
MODELOVÁNÍ GEOLOGICKÝCH OBJEKTŮ
budou tě
poptávat firmy
jako:
MND Hodonín
Green Gas DPB
K-Geo
Nafta a.s.
Innogy Gas Storage
a spousty dalších

Pojď k jádru věci

Podej přihlášku