Technologie a hospodaření s vodou

Technologie a hospodaření s vodou

Jak se voda upravuje na pitnou? To se dozvíš, pokud se dáš na tento obor. Zasvětíme tě také do problematiky hygienického zabezpečení, čištění odpadních vod a zpracování kalů. Osvojíš si základy vodního hospodářství, projektování vodohospodářských zařízení a hydrologie. Naučíš se také pečovat o vodní toky.

Díky všem těmto znalostem nebudeš mít o práci nouzi. Pokud v sobě objevíš kus technologa, mohla by tě bavit práce vodohospodáře, tedy odborníka na úpravu a čištění průmyslových odpadních vod. S otevřenou náručí tě přijmou i ve všech typech vodohospodářských podniků.

Technologie a hospodaření s vodou základní informace Prezenční i kombinované bakalářské studium
průměrný
nástupní
plat:
35 000 Kč
typické
předměty:
CHEMIE
HYDROCHEMIE A ANALÝZA VOD
ÚPRAVY TOKŮ
MONITOROVÁNÍ ŽP
budou tě
poptávat firmy
jako:
SmVaK Ostrava
OVaK
Veolia ČR
VUV-TGM
Povodí a.s.
Čistírny odpadních vod
Úpravny vody
a moře dalších

Pojď k jádru věci

Podej přihlášku