Těžba nerostných surovin a jejich využívání

Těžba nerostných surovin a jejich využívání

Pokud chceme stále svítit, topit a stavět, těžbě se nevyhneme. Pokud chceme zrychlovat dopravu, potřebujeme razit tunely. Pokud chceme vodu, budeme hloubit studny. A proto potřebujeme odborníky, kteří budou vědět, jak na to. K přírodě ale nejsme lhostejní, naučíme tě rekultivovat dotčenou krajinu a zahlazovat následky těžby.

Staneš se tak specialistou na povrchovou i hlubinnou těžbu, zpracování surovin a rekultivaci krajiny. Po škole tě čeká pestrá škála uplatnění – od pozic v surovinovém či stavebním průmyslu přes profese spojené s bezpečností práce až po ty ve státní správě.

Těžba nerostných surovin a jejich využívání základní informace Prezenční i kombinované bakalářské studium
průměrný
nástupní
plat:
43 000 Kč
typické
předměty:
HORNICKÉ STROJE
RAŽENÍ PODZEMNÍCH DĚL A TRHACÍ PRÁCE
HORNICKÁ ELEKTROTECHNIKA
HORNICKÁ RIZIKA A ZÁCHRANÁŘSTVÍ
POVRCHOVÉ DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
budou tě
poptávat firmy
jako:
SD
Severní energetická
Diamo
PKÚ
ČBÚ
OBÚ
Cemex
Českomoravský štěrk, a.s.
OKD

Pojď k jádru věci

Podej přihlášku